Eén op de acht mensen boven de 75 jaar krijgt te maken met een matige tot gevorderde hartklepziekte, waarbij een of meerdere hartkleppen zijn beschadigd. Niet alle hartklepziekten zijn ernstig maar sommige kunnen leiden tot complicaties en plotseling overlijden. Hartkleppen zorgen ervoor dat er voldoende zuurstofrijk bloed door het lichaam wordt gepompt. Een beschadigde of vernauwde hartklep zorgt ervoor dat de bloeddoorstroming niet goed werkt. De hartklep opent en sluit niet meer goed. Een lekkende of verkalkte hartklep zijn de meest voorkomende hartklepaandoeningen.

Wat is regurgitatie?


Regurgitatie treedt op als de klep niet volledig sluit en het bloed de verkeerde kant op stroomt. Dan is er sprake van een lekkende klep. Deze aandoening komt meestal voor bij twee van de vier hartkleppen – de mitralisklep en aortaklep.

Wat is stenose?


Stenose betekent vernauwing en treedt op als de hartklep niet volledig meer opent en sluit om bloed door te laten. Dit kan optreden door verkalking, vaak een gevolg van het ouder worden. Als de hartklep ernstig vernauwt of blokkeert kan er geen zuurstofrijk bloed meer doorheen. Dit noemt men ook wel een verkalkte, stijve hartklep.

Regurgitatie of stenose komt meestal voor bij de mitralisklep en aortaklep, twee van de vier hartkleppen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.


Gezonde hartklep (gesloten)

Vernauwde hartklep (gesloten)

Gezonde hartklep  (open)

Vernauwde hartklep (open)