Leeftijd is de grootste risicofactor


Hartklepziekte kan een aangeboren aandoening zijn, of zich op latere leeftijd ontwikkelen door verkalking, andere hart- en vaatziekten of een ernstige infectie. Leeftijd is de grootste risicofactor: één op de acht 75 plussers krijgt te maken met matige tot ernstige hartklepziekte.

 

Symptomen


Meestal ontwikkelen de klachten zich langzaam en passen mensen hun leefstijl aan. Daardoor worden symptomen vaak gezien als signalen van ouderdom. Symptomen van hartklepziekte zijn:

  • Kortademigheid
  • Pijn of beklemmend gevoel op de borst
  • Minder lichamelijke inspanning
  • Vermoeidheid
  • Snelle of onregelmatige hartslag
  • Licht in het hoofd of flauwvallen bij inspanning

Soms hebben mensen met een hartklepziekte geen klachten, en kan de ziekte toch in een vergevorderd stadium zijn. Een duidelijk aanwijsbaar signaal is het horen van een hartruis met de stethoscoop. De meeste mensen krijgen de diagnose hartklepziekte na een bezoek aan de huisarts die geluisterd heeft met de stethoscoop. Als een hartruis wordt ontdekt zal de patiënt vaak doorverwezen worden voor het maken van een echocardiogram om de diagnose met zekerheid vast te stellen.

 

Behandelopties


Hartklepziekte is goed te behandelen

Als men op tijd de diagnose krijgt is hartklepziekte vaak effectief te behandelen. Dit is afhankelijk van de mate waarin de hartklep is aangetast. Een slecht functionerende hartklep kan ofwel gerepareerd of vervangen worden met een operatie of minder invasieve procedures. De meest geschikte methode wordt geadviseerd door een hartteam uit het ziekenhuis.

Bij ernstig falen van de aortaklep is de overlevingskans 50% na twee jaar. Na vijf jaar is dit 20%.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Kans op overleving na het optreden van symptomen bij ernstige hartklepziekte

Twee jaar na het optreden van symptomen

Vijf jaar na het optreden van symptomen