Nieuws

Symposium Radboudumc Eerste Hartklep Awareness Dag

september 07, 2018

Nijmegen- De eerste Nationale Hartklepdag is een feit. De dag startte met een patiëntenbijeenkomst in Huizen Heyendael waar een ronde tafelgesprek plaatsvond met specialisten en de Hartstichting. In de middag vond een nascholing voor huisartsen en cardiologen plaats in het Radboudumc. Beide initiatieven zijn een samenwerking van Radboudumc en Isala Hartcentrum. Tijdens de patiëntenbijeenkomst en in de middag het symposium werden de resultaten bekend gemaakt van een Europese survey.

Tijdens de eerste Nationale Hartklep Awareness Dag op 7 september maakt cardiothoracaal chirurg van het Isala Hartcentrum in Zwolle en mede-auteur van de Europese studie, dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma, de resultaten bekend van een Europees Awareness onderzoek naar de bekendheid van hartklepziekten onderzoek onder 13.000 Europeanen boven de 60 jaar. Uit de cijfers blijkt dat de meeste Nederlandse senioren niet weten wat de meest voorkomende hartklepziekte is, aortaklepstenose (vernauwing van de aortaklep), die in ernstige mate bij één op de acht 75 plussers voorkomt. Ook maakt bijna driekwart van hen zich er niet druk over, terwijl de ziekte levensbedreigend kan zijn. Ten derde is het gebruik van de stethoscoop tijdens het huisartsenbezoek zeer laag in Nederland: in 19.6% van de huisartsenbezoeken wordt naar het hart geluisterd, terwijl dit in België 65% is en in Frankrijk zelfs 79%. Met de stethoscoop kan een hartklepziekte worden ontdekt. Kijk hier voor de infographic

George Brandon Bravo Bruinsma: “De cijfers van het onderzoek geven een verontrustend beeld en vragen om actie, met name van de oudere zelf en de huisarts. Het gaat hier om een hartziekte, die relatief vaak voorkomt en levensbedreigend is, indien er klachten gaan optreden als kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid. Dan is er vaak al sprake van een sterke vernauwing van de hartklep en is het echt van levensbelang dat er een behandeling plaatsvindt waarbij een nieuwe klep wordt ingebracht via de liesslagader of via een openhartoperatie. Ook spoort de hartchirurg ouderen en artsen aan vaker naar het hart te (laten) luisteren: Een hartklepvernauwing is door de huisarts vrij eenvoudig vast te stellen met de stethoscoop. Dit instrument moet vaker worden ingezet bij ouderen om ervoor te zorgen dat de ziekte op tijd wordt ontdekt en we de hartklep nog kunnen vervangen. Na plaatsing van een nieuwe hartklep via een operatie of via de lies zien wij dat er grote winst wordt geboekt in de levensverwachting en de kwaliteit van leven. Dit draagt bij aan het actief en gezond houden van de groeiende generatie krasse ouderen. Afgelopen dinsdag heeft Brandon Bravo Bruinsma samen met vertegenwoordigers van andere landen een White Paper (actie document) overhandigd in het Europees Parlement. In het kader van de Eerste Europese Hartklep Awareness Dag wordt om vergroten van awareness en verbetering van zorgbeleid gevraagd voor hartklepziekten. Vandaag wordt de Nationale Hartklep Awareness Dag in het Radboudumc gehouden in samenwerking met het Isala hartcentrum voor patiënten en artsen. Hart Volgers zal starten met een bewustwordingscampagne om Nederlanders voor te lichten over symptomen.

Hester Gleijm, hartkleppatient, na afloop van de patientenbijeenkomst:”Ik ben nog steeds superblij dat mijn huisarts zo alert was en de stethoscoop pakte, anders was het misschien heel anders met me afgelopen.”