Tijdens de Europese Hartklepdag wordt in een White Paper de focus gelegd op vier actiepunten die de diagnose en toegang tot behandeling in Europa verbeteren. Hieronder staan ze samengevat in het 4 A actieplan. Om awareness te verhogen van symptomen, diagnose en toegang tot behandelopties zijn de volgende acties nodig:

1.

Awareness

Een nationale campagne opzetten met patiënten- en artsenorganisaties, gesteund door de overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven, om de awareness van signalen, symptomen en diagnose van hartklepziekte te verhogen. Met als resultaat dat ouderen, hun zorgverleners en verzorgers beter op de hoogte zijn van hartklepziekten en deze kennis delen.

2.

Ask

Een beroep doen op beleidsmakers en betalers om een regelmatige stethoscoop controle op hartklepfalen te stimuleren en eventueel te vergoeden als onderdeel van een jaarlijkse gezondheidscontrole voor 65 plussers. Op deze manier krijgt de 65+ generatie de mogelijkheid om tenminste één keer per jaar gecontroleerd te worden met de stethoscoop op mogelijk hartklepfalen, zodat afwijkingen op tijd worden ontdekt.

3.

Action

Wetenschappelijke verenigingen en autoriteiten aansporen om nationale richtlijnen voor hartklepfalen te implementeren met een duidelijk zorgpad van diagnose tot behandeling.  Zorgprofessionals kunnen dit inzetten als handvat voor besluitvorming over de behandeling in hun praktijk.

4.

Access

Een brede en gelijke toegang tot behandelopties van hartklepfalen realiseren, die de patiënt zo goed en snel mogelijk weer een goede kwaliteit van leven geeft.